Dec 29

Han har fört träningsdagbok sedan han var tio år gammal. Läs om hans comeback i tennisens finrum.

Småbarnsmamma och vice vd. Genom att lunchträna och använda träningsdagbok får hon in träningen i dagsschemat. Läs mer…

Stegräknaren hjälper. Det är enkelt att bara börja gå mer. Det kräver inget ombyte och går att få in i vardagsrutinen. Träningsdagboken gör det lättare att hålla i gång. Läs mer…

Undvik överträning med träningsdagbok. Läs mer…

Boka in träningstid i kalendern och njut av dina framsteg. Läs mer…

written by admin \\ tags: , , , ,

Dec 19

Alla fysiskt aktiva bör skriva träningsdagbok. Det är ett utmärkt sätt att närma sig optimal träning. När du börjar föra in din träning i en träningskalender ser du snabbt sambanden mellan träning och resultat. En träningsdagbok ger dig inspiration och skapar översikt över din träning. Fortlöpande kan du avläsa hur du tränade för att nå en formtopp eller vilken träning du bör undvika.

För att träna optimalt måste man lära av sina misstag och “trial and error” metodiken fungerar. Det är viktigt att prova sig fram, men man bör inte heller testa allt. Det viktiga är att man tror på sin träning. När man känner till sina misslyckade träningsupplägg är det också lättare att undvika dem.

Med en träningsdagbok har du tagit ett viktigt steg i att utveckla din träning och hälsa. Detta oavsett vilken nivå du tränar på och vilken din målsättning än må vara. En effektiv träningsdagbok kommer helt enkelt att ge dig bättre resultat. Du kan registrera olika parametrar som tid, distans, träningsvikter, set, reps och resultat och allt eftersom kan du lära dig vad som är rätt och fel i din träning. Om du är i bra form efter en period med planerad träning, så innehåller träningsdagboken kartan på hur du nådde dit. Om träningen misslyckas kan du med dagbokens hjälp ta reda på vad som inte fungerade och på så sätt undvika detta.

Din belöning ett bättre resultat
Med hjälp av din träningsdagbok kommer du efter ett tag kunna se sambanden mellan sömn, kost, intensitet, motivation och träningens resultat.  

Exempel träningsdagbok Exempel träningsdagbok

written by admin \\ tags: , , ,

Dec 06

Den bästa motivationen får du om du planerar och följer upp din träning med hjälp av en träningskalender. Här kommer exempel på hur man kan planera sin träning och skriva träningsdagbok presenteras. Om du vill prova en digital träningskalender kan du skaffa en på coachworkout.com.

written by admin \\ tags: , ,